create a site for free

American Heart in Poland

Obecnie Grupę American Heart of Poland tworzy ponad 30 placówek medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA, co czyni ją jedyną w Polsce siecią w tak kompleksowy sposób leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego.

Rehabilitacja realizowana jest w oparciu o Uzdrowisko Ustroń - jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie, którego prywatyzacja z sukcesem zakończyła się wiosną tego roku. Grupa AHP przez 3 ostatnie lata zainwestowała w nie blisko 60 mln zł, koncentrując się głównie na podniesieniu jakości oferowanych zabiegów i bazy noclegowej.

Grupa AHP to jednak nie tylko diagnostyka, leczenie i rehabilitacja po incydentach sercowo-naczyniowych, ale także szeroka działalność naukowo-badawcza. Do Grupy AHP należy Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), które wdraża do praktyki klinicznej nowoczesne rozwiązania, poprawiające wyniki leczenia chorób serca i naczyń w Polsce.

Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca u chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy rozpoczynany właśnie program badań klinicznych oceniających pierwszy polski cewnik balonowy powlekany lekiem (PAX®, Balton), stosowany w leczeniu chorób tętnic wieńcowych i obwodowych. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” z użyciem systemu do dystalnej protekcji mózgowej „ROBIN” u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” (Balton, Warszawa) uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Naszą misją jest:
poprawa dostępności do usług sercowo-naczyniowych i ich jakości,
zapewnienie kompleksowości i ciągłości opieki medycznej dla chorych cierpiących na schorzenia układu krążenia,
wprowadzenie nowoczesnych technologii i innowacji organizacyjnych w medycynie we współpracy z publicznymi i prywatnymi partnerami,
oferowanie kosztowo-efektywnych usług medycznych atrakcyjnych dla płatnika publicznego i prywatnego,
stworzenie warunków inwestowania w firmę medyczną o stabilnym i zrównoważonym wzroście.
Kochaj zdrowym sercem, bądź aktywny, żyj długo.


Nasze dane ankietowe


Przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych klientów dotyczącą kilku parametrów, oto wyniki

Сena

%

Lokalizacja

%

Kompetencje lekarzy

%

Bezpieczeństwo

%

Formularz kontaktowy

KONTAKT

AMERICAN HEART OF POLAND S.A

ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
NIP: 548-22-77-894
(adres do wystawianych faktur i rachunków)

Subskrybuj wiadomości

Regularny biuletyn

Skontaktujemy się z tobą